ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έκδοση Κοινοχρήστων

 • Ο διαχειριστής συγκεντρώνει όλες τις δαπάνες του συγκεκριμένου μήνα και τις προσκομίζει στην εταιρεία μας.
 • Εμείς κατανέμουμε και εκδίδουμε τα κοινόχρηστα του συγκεκριμένου μήνα, σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό, και κρατάμε αρχείο της πολυκατοικίας με όλες τις εκδοθείσες αποδείξεις (αντίγραφα) κοινοχρήστων.
 • Όλες οι αποδείξεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες ή με σφραγίδα της εταιρείας που έκανε την εργασία (δεν είναι νόμιμο η εταιρεία να εκδώσει κοινόχρηστα χωρίς την προσκόμιση των αποδείξεων και ο διαχειριστής να πληρώσει κάποιον επαγγελματία να κάνει μια εργασία στην πολυκατοικία χωρίς να πάρει απόδειξη).
 • Η εταιρεία έκδοσης των κοινοχρήστων είναι υποχρεωμένη να κρατάει φάκελο με όλες τις αποδείξεις για κάθε πολυκατοικία για την οποία εκδίδει κοινόχρηστα και να τον διατηρεί 2 χρόνια στο αρχείο της και έτοιμο για έλεγχο από την εφορία.
 • Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ για κάθε απόδειξη που λείπει, για την εταιρεία που εξέδωσε τα κοινόχρηστα.
 • Με ανάλογο πρόστιμο επιβαρύνεται και ο διαχειριστής, κατόπιν σχετικού ελέγχου.
image-152137-ekdosi-koinoxrison-compressed.jpg?1440754996855
Η έκδοση των κοινοχρήστων περιλαμβάνει:
 • Συγκεντρωτική Κατάσταση Δαπανών
Δύο συγκεντρωτικές καταστάσεις δαπανών, στις οποίες αναλύονται όλα τα έξοδα της πολυκατοικίας και με ποιο τρόπο κατανέμονται στον καθένα.
 • Ειδοποιητήριο ενοικιαστή & ιδιοκτήτη
Ειδοποιητήριο οφειλής για τον ενοικιαστή και τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.
 • Απόδειξη είσπραξης ενοικιαστή & ιδιοκτήτη
Απόδειξη εξόφλησης κοινοχρήστων για τον ενοικιαστή και τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.
 • Φάκελος Πολυκατοικίας
Διατηρείται αρχείο όλων των εξόδων της πολυκατοικίας στην εταιρεία μας.
image-152122-hrbg.png?1440753018744

Διαχείριση Πολυκατοικιών

Η Διαχείριση Πολυκατοικίας περιλαμβάνει:
 • Έκδοση των Κοινοχρήστων
Την τελευταία ημέρα κάθε μήνα εκδίδονται και μοιράζονται τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας σε κάθε διαμέρισμα.
 • Είσπραξη των κοινοχρήστων
Πραγματοποιούμε την είσπραξη των κοινοχρήστων σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, οι οποίες αναγράφονται στα ειδοποιητήρια. Επίσης, μπορούμε να εισπράξουμε τα κοινόχρηστα από οποιονδήποτε χώρο εσείς επιθυμείτε.
 • Επίβλεψη Πολυκατοικίας
Μια φορά κάθε εβδομάδα επισκεπτόμαστε και επιβλέπουμε την πολυκατοικία σας.
 • Βλάβες & Εργασίες
Όλες οι απαραίτητες εργασίες ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Στην περίπτωση που το κόστος μιας εργασίας ξεπερνά τα 100 ευρώ, συγκαλείται Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την εκτέλεση ή μη της εργασίας. Στην περίπτωση, βεβαίως, που η πολυκατοικία διατηρεί συνεργασία με δικό της συνεργείο, συνεχίζουμε τη συνεργασία με το ίδιο συνεργείο.
 • Πετρέλαιο
Σε τακτά διαστήματα γίνεται έλεγχος της στάθμης του πετρελαίου και προχωράμε σε ανεφοδιασμό, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο ανεφοδιασμός γίνεται πάντα παρουσία ενός ή και περισσοτέρων ενοικιαστών ή ιδιοκτητών, αποφεύγοντας έτσι προστριβές και υπόνοιες σχετικά με τη σωστή ή μη παραλαβή.
 • Μετρητές Θέρμανσης
Καταγράφουμε και φωτογραφίζουμε τους μετρητές θέρμανσης (πετρέλαιο ή φυσικό αέριο) πάντα την τελευταία ημέρα του μήνα. Διατηρούμε ψηφιακό αρχείο των φωτογραφιών, με σκοπό να εξαλειφθούν αμφιβολίες των διαμενόντων σχετικά με τις μονάδες κατανάλωσης θέρμανσης.
 • Αρχείο
Διατηρούμε αρχείο με όλα τα νόμιμα παραστατικά τα οποία δικαιολογούν τα έξοδα της πολυκατοικίας. Ο φάκελος είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, ώστε να ελέγχετε τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των δικαιολογητικών.
 • Γενικές Συνελεύσεις
Διοργανώνουμε Γενικές Συνελεύσεις, με στόχο τη συζήτηση και την επίλυση των προβλημάτων της πολυκατοικίας.
 • Οφειλές
Η εταιρεία ΕΣΤΙΑ αντιμετωπίζει το θέμα των οφειλών με τον εξής τρόπο (εκτός και αν η γενική συνέλευση έχει αποφασίσει διαφορετικά):
 • Τον 2ο μήνα οφειλής ενημερώνεται ο οφειλέτης με ένα απλό τηλεφώνημα
 • Τον 3ο μήνα οφειλής ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος
 • Τον 4ο μήνα οφειλής αποστέλλεται ενημερωτική επιστολή προς τον οφειλέτη και τον ιδιοκτήτη του. Αν ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος, προσπαθούμε για την εξεύρεση από κοινού λύσης. Αν όχι, τότε ο ιδιοκτήτης οφείλει να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για το συγκεκριμένο ενοικιαστή.
 • Τον 5ο μήνα οφειλής συγκαλείται συνέλευση, με στόχο την απόφαση αποστολής εξωδίκου προς τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος
 • Τον 6ο μήνα οφειλής, κατόπιν απόφασης Γενικής Συνέλευσης, διενεργείται, μέσω του δικηγόρου της εταιρείας, αγωγή ή διαταγή πληρωμής προς τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος
 • Διοίκηση της πολυκατοικίας
Γίνεται σύσταση μιας τριμελούς επιτροπής και ορίζεται ένας (εκ των τριών) υπεύθυνος. Η επιτροπή εκπροσωπεί όλη την πολυκατοικία. Η ΕΣΤΙΑ προβαίνει πάντα σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο της επιτροπής, προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια, ώστε να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι διαμένοντες.

Και, φυσικά, πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη ότι η ανάθεση της διαχείρισης της πολυκατοικίας σε μια εταιρεία δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε πλέον με τίποτα!!! Η ΕΣΤΙΑ λειτουργεί όπως ακριβώς ένας διαχειριστής που μένει στην πολυκατοικία. Απλά εμείς δεν μένουμε εκεί.

image-152122-hrbg.png?1440753018744
Υπηρεσίες Καθαρισμού

Καθαριότητα Πολυκατοικιών

image-152135-logo-estia.jpg?1440751838861
​Η ΕΣΤΙΑ, μετά από 12 χρόνια εμπειρίας στον καθαρισμό πολυκατοικιών, είναι η πλέον εξειδικευμένη εταιρεία στο χώρο.

Βασικά στοιχεία που μας διακρίνουν είναι η συνέπεια, η επιμέλεια, η ποιότητα, η εμπιστοσύνη και η αγάπη για το χώρο σας.

Πρόγραμμα Καθαρισμού Πολυκατοικίας


Καθαριότητες που θα πραγματοποιούνται σε κάθε μας επίσκεψη
 • Σκούπισμα και σφουγγάρισμα του κλιμακοστασίου
 • Καθαρισμός του ανελκυστήρα
 • Καθαρισμός της κεντρικής εισόδου
 • Έλεγχος πιλοτής για τυχόν μεγάλου όγκου σκουπίδια
Καθαριότητες που θα πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα
 • Καθαρισμός εσωτερικών & εξωτερικών παραθύρων
 • Καθαρισμός των εσωτερικών κιγκλιδωμάτων
 • Καθαριότητα του διαδρόμου του υπογείου
 • Καθαριότητα φωτιστικών
 • Πλύσιμο με νερό των χώρων στάθμευσης (πιλοτή)
Υλικά Καθαρισμού, Ασφάλεια προσωπικού, Φ.Π.Α., κ.λπ.
Στο κόστος της προσφοράς μας περιλαμβάνεται πάντα:
 • Η αμοιβή του προσωπικού
 • Η αξία των χρησιμοποιουμένων υλικών καθαρισμού
 • Το Φ.Π.Α., καθώς και οι φόροι, κρατήσεις υπέρ Ι.Κ.Α. ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων και κάθε είδους συναφή έξοδα.
Σημείωση
Το παραπάνω πρόγραμμα καθαρισμού είναι ένα ενδεικτικό πρόγραμμα που προτείνει η εταιρεία μας και που φυσικά αλλάζει, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε πολυκατοικίας.

Τεχνικές Εργασίες Κτιρίων

image-152135-logo-estia.jpg?1440751838861
​Η ΕΣΤΙΑ βρίσκεται πάντα κοντά σας, για να σας προσφέρει απόλυτη τεχνική κάλυψη.

Διαθέτουμε εξωτερικούς συνεργάτες από όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, έτοιμους να σας εξυπηρετήσουν σε κάθε ζήτημα που αφορά την πολυκατοικία ή το διαμέρισμά σας.
Οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν:
 • Βιολογικούς Καθαρισμούς
 • Καθαρισμούς Τεντών
 • Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις - Μυοκτονίες
 • Καθαρισμούς Τζακιών - Καμινάδων
 • Αποφράξεις Αγωγών - Φρεατίων
 • Εκκενώσεις Στεγανών 
 • Κηπουρικές Εργασίες
 • Υδραυλικές Εργασίες
 • Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών
 • Ηλεκτρολογικές Εργασίες
 • Είδη Εναλλακτικής Οικονομικής Θέρμανσης 
 • Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών ειδών
 • Εργασίες Κλειδαρά
 • Εργασίες σε Συστήματα Ασφαλείας
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση
 • Ελαιοχρωματισμούς

Η ΕΣΤΙΑ συνεργάζεται με τουλάχιστον 5 τεχνικούς από κάθε κατηγορία, γι’ αυτό και είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα, προσφέροντάς σας ταχύτατη εξυπηρέτηση με ένα απλό τηλεφώνημα.

Επικοινωνια-Φόρμα: info@estialarisa.gr Διεύθυνση: Παπακυριαζή 21 Τηλέφωνο: 2410615384 Κινητό: 6972837393