Ανάρτηση Αποδείξεων Βαριά καμπάνα περιμένει τους διαχειριστές που δεν αναρτούν σε πίνακα τις αποδείξεις για τις εργασίες στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ στους διαχειριστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που καταχωρούν μεν τις δαπάνες στα κοινόχρηστα που πληρώνουμε αλλά δεν αναρτούν στον σχετικό πίνακα (που υπάρχει σε όλες τις πολυκατοικίες, συνήθως δίπλα από την κεντρική είσοδο) τις αποδείξεις για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν!
Η υποχρέωση ανάρτησης των αποδείξεων καλύπτει ΤΑ ΠΑΝΤΑ: από την επισκευή της τηλεκινούμενης γκαραζόπορτας και τις κηπουρικές εργασίες μέχρι την προμήθεια καυσίμων και τις οικοδομικές εργασίες.
Στόχος του υπουργείου είναι να καταπολεμήσει το «μαύρο» χρήμα γύρω από τις εργασίες που γίνονται στις πολυκατοικίες και την προμήθεια προϊόντων αλλά και την φοροδιαφυγή.
Αναλυτικά η Αγορανομική Διάταξη:
Άρθρο 1 Ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών. 1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.